A cumbia no teu whatsapp

Envíanos unha mensaxe ao 690 389 287 e enviarémosche a cumbia verbeneira para que a compartas por whatsapp cos teus amigos

De conformidade co disposto na lexislación de protección de datos, e concretamente no Regulamento UE 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril, informámolo de que os datos que vostede lle proporcione voluntariamente a Gadisa Retail, S.L.U., o nº de teléfono, só se utilizará para o envío do enlace ao vídeo da presente campaña promocional e será dado de baixa posteriormente.

Só se conservará, debidamente bloqueada, a información do número de teléfono para acreditar o seu consentimento para participar na presente campaña e hasta un máximo de 3 anos,procedéndose a sua eliminación posterior.

Podes exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou supresión, oposición, limitación ao tratamento ou a portabilidade sobre os teus datos comunicándoo a Gadisa Retail, S.L.U. dirixíndote por carta a Polígono Piadela, s/n, 15300 Betanzos, A Coruña, referencia "Protección de Datos-Vivamos como galegos", a través dun escrito asinado para o efecto e achegando fotocopia do seu DNI, ou enviando un correo electrónico a "administrador@vivamoscomogalegos.com". Tamén tes direito a presentar unha reclamación ate a Axencia de Protección deDatos.